Slush


Mango Slush (M) 5.50 (L) 6.00
Strawberry Slush (M) 5.50 (L) 6.00
Peach Slush (M) 5.50 (L) 6.00
Honeydew Slush (M) 5.50 (L) 6.00
Passion Fruit Slush (M) 5.50 (L) 6.00
Lychee Slush (M) 5.50 (L) 6.00
Taro Slush (M) 5.50 (L) 6.00
Peach Slush (M) 5.50 (L) 6.00
Grapefruit Slush (M) 5.50 (L) 6.00
Pineapple Slush (M) 5.50 (L) 6.00